Vår prisfilosofi

Enkel og forutsigbar prismodell

Vår prisfilosofi er å ha forutsigbare priser som gjør det enkelt å skape lønnsomhet. Prisene er brutt ned i 4 faste hovedelementer

Varemottak
Lagring
Plukk
Frakt
bilde av medarbeidere
Kjøring av truck

Disse elementene prises fast per pall, kasse og singel enhet som gjør kostnadsberegninger så enkelt som mulig.

Lagring av opptil 3 varelinjer per pallplass gir kostnadseffektiv lagring for artikler med lang omløpshastighet og lav beholdning.

Prisene våre er faste uavhengig av antall artikler, ordrevolum og hvor i Norge varene skal fraktes. Dette er kun mulig på grunn av våre stordriftsfordeler som vil tilgjengeliggjør for alle våre kunder.

Er du klar for å se hva slags lønnsomhet dere kan få med NBS som partner?

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang

Book møte

Skap vekst med fleksible løsninger