Vår prisfilosofi

Enkel og forutsigbar prismodell

Vår prisfilosofi er å ha forutsigbare priser som gjør det enkelt å skape lønnsomhet. Prisene er brutt ned i 4 faste hovedelementer

Varemottak
Lagring
Plukk
Frakt
bilde av medarbeidere

Disse elementene prises fast per pall, kasse og singel enhet som gjør kostnadsberegninger så enkelt som mulig.

Lagring av opptil 3 varelinjer per pallplass gir kostnadseffektiv lagring for artikler med lang omløpshastighet og lav beholdning.

Prisene våre er faste uavhengig av antall artikler, ordrevolum og hvor i Norge varene skal fraktes. Dette er kun mulig på grunn av våre stordriftsfordeler som vil tilgjengeliggjør for alle våre kunder.

Er du klar for å se hva slags lønnsomhet dere kan få med NBS som partner?

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang

Book møte

Skap vekst med fleksible løsninger